Resevillkor

 

För Goda Resan AB gäller Svenska Resebyråföreningens allmänna resevillkor för paketresor samt kompletterande särskilda villkor.

Schema för paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Goda Resan AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Goda Resan AB  enligt lag, ett skydd för att  återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GODA RESAN AB

Följande punkter kompletterar de allmänna resevillkoren:

1. Avtalet

  • Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.
  • Önskemål kan ej garanteras.
  • Om det mot förmodan skulle bli så att vi ställer in en resa på grund av för få anmälda så kommer bokade resenärer eventuellt att bli erbjudna att genomföra resan mot ett pristillägg. Andra alternativ är att välja någon av våra andra resor eller att avboka och få pengarna tillbaka.

2. Pris och betalning

Anmälningsavgift per person är 2000 kronor som skall betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället om det är mer än 60 dagar innan avresan. Är det mindre än 60 dagar innan avresan skall hela resans pris betalas omgående.

Slutbetalning skall vara Goda Resan AB tillhanda senast 60 dagar innan avresa.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

Vid avbokning av resa senast 60 dagar innan resans start återbetalas hela summan utom anmälningsavgiften. Ingen återbetalning 60 dagar eller färre före resans start. Om du hittar en ny deltagare som ersätter dig så återbetalas alltid hela summan, utom anmälningsavgiften.

Trygghetsgaranti

Hos Goda Resan AB får du dessutom alltid Trygghetsgaranti vilket innebär att du får återbetalning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av strejk, snökaos, askmoln, svin/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra resenärer får annan likvärdig tjänst eller ersättning.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna ovan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet , avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

1.1  Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2  Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3  Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4  Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5  Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6  Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.7  Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.8Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer.

1.9 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.