Paketreselagen

Paketreselagen skyddar dig som åker på en paketresa genom att du bland annat får skydd mot ändringar som researrangören gör före eller under resan. Lagen är tvingande om du reser som privatperson, vilket innebär att researrangören inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen.

Före avresan
Innan du bokar resan ska du få all information gällande till exempel pris, transporter, boende, resplan och betalningsvillkor. Hit hör även eventuella vaccinationer och krav för pass och visum. Skulle arrangören ändra på något, som pris eller datum ska de i god tid meddela detta och då har du rätt att häva köpet eller få en ersättningsresa för samma pris, alternativt få tillbaka pengar om den nya resan inte kostar lika mycket som den gamla. Ställs resan in måste arrangören också erbjuda en ersättningsresa eller ge pengarna tillbaka. Skulle researrangören gå i konkurs gäller resegarantin och du får pengarna tillbaka. Dock gäller det bara om researrangören har resegaranti, men det är något de flesta som säljer paketresor har.

Under resan
Om någon del av paketresan inte kan genomföras, som exempelvis en utflykt, så ska researrangören ersätta detta genom att antingen betala tillbaka pengar eller erbjuda en annan utflykt. En annan situation som kan uppstå under resan är att du inte blir nöjd med rummet, då är det viktigt att du säger till direkt på plats, så att researrangören har möjlighet att rätta till problemet med en gång.

Efter resan
Blir något fel efter resan som innebär en högre kostnad för dig så ska researrangören stå för detta. Skadeståndet gäller dock inte om problemet ligger utanför arrangörens kontroll, vilket är något som måste påvisas.

Behöver jag reseförsäkring och avbeställningsskydd?
Paketreselagen skyddar dig mot ändringar i resan, men däremot inte om något händer dig eller om du blir sjuk före avresan. Därför är det bra att teckna en reseförsäkring och ett avbeställningsskydd. Reseförsäkring kan ingå i din hemförsäkring, ditt betalkort eller så tecknar du en separat sådan när du bokar resan.

Det är dessutom bra att skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan om du reser inom Europa.